Privacy Verklaring

Man en vrouw zittend op vloer met geopende laptop

Privacy Verklaring AluK Home België

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere contractanten

Wij informeren u hierbij dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, aangezien dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor leveranciers van wie we zaken en/of diensten afnemen. Als u een van onze (potentiële) klanten bent, gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen sturen, de specificaties of wensen te kunnen bepalen waaraan bepaalde goederen of diensten moeten voldoen en deze te kunnen leveren/aanbieden, u te kunnen factureren en snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u ons geen (of onvoldoende) persoonsgegevens bezorgt, kan het zijn dat wij de bovenvermelde activiteiten niet kunnen uitvoeren.

Overdracht aan derden

Met betrekking tot de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan onze leveranciers die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of activiteiten voor ons verrichten. Verder gebruiken we externe serverruimte om (delen van) onze verkoop- en aankoopadministratie op te slaan waarvan uw persoonsgegevens deel uitmaken. We gebruiken ook Microsoft Office en bijhorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ten slotte worden uw persoonsgegevens aan deze dienstverlener verstrekt omdat wij gebruik maken van een mailingdienst voor nieuwsbrieven.

Direct marketing

Wij zullen door u verstrekte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om u in de toekomst te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u eventueel bepaalde aanbiedingen te doen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel, namelijk de marketing van onze producten en diensten. Telkens als wij u een reclamemail sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Onderaan elke e-mail vindt u een link om u uit te schrijven.

Welke persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van de website?

U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken voor het gebruik van het grootste deel van onze website.

Voor de inlog- en contactpagina op onze website hebben we de volgende persoonsgegevens nodig:

• e-mailadres (gebruikersnaam);

• naam en adresgegevens;

• telefoonnummer.

Verder ontvangen we ook data van andere websites en socialemediakanalen.

De cookies die AluK Home gebruikt

AluK Home gebruikt cookies op de website www.alukhome.be, die worden gebruikt om technische informatie op te slaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website achterlaat op het apparaat dat u gebruikte om onze website te bezoeken. Zo kunnen we uw activiteit volgen op de website. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

• het IP-adres van de bezoeker;

• datum en uur van het bezoek;

• de URL van de verwijspagina (de pagina via welke de bezoekers naar de website www.alukhome.be kwamen);

• de bezochte pagina’s op www.alukhome.be;

• informatie over het type browser, de versie, het besturingssysteem enz.

Strikt noodzakelijke cookies

AluK Home gebruikt technische informatie en cookies om uw bezoek aan de site mogelijk te maken, de prestaties en de gebruikerservaring van de website te verbeteren en gegevens te analyseren. Cookies kunnen zowel door AluK Home geplaatst worden als door partijen waarmee AluK Home samenwerkt. AluK Home geeft in het volgende overzicht uitleg over de verschillende soorten cookies die via de website www.alukhome.be worden geplaatst.

Analytische cookies

AluK Home gebruikt analytische cookies, bv. ‘Google Analytics’-cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze cookies worden het aantal bezoekers van de website, de duur van het bezoek en de bezochte pagina’s geregistreerd. Deze gegevens dienen om onze aanbiedingen te verbeteren en de pagina’s optimaal af te stemmen op de wensen en specificaties van de bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn het automatisch invullen van formulieren en het doen van aanbiedingen die passen bij het zoekprofiel van de gebruiker.

Sociale media en cookies

Om informatie te delen kunt u de socialemediaknoppen op de website www.alukhome.be gebruiken.  Via de knop kunnen de desbetreffende social media providers cookies plaatsen.  AluK Home heeft hier geen zeggenschap over, noch over het gebruik van de gegevens.

Cookies uitschakelen

Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op het toestel tot ze vervallen of tot u ze uit de cache haalt (permanente cookies of trackingcode) en zorgen ervoor dat we dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt, om het gebruiksgemak van onze website te optimaliseren.

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren, maar u kunt uw browser zo configureren dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u wordt geïnformeerd zodra een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op de website www.alukhome.be niet werken als cookies uitgeschakeld zijn in uw browser.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw gegevens blijven in onze database staan tenzij u ons vraagt ze te verwijderen.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw eigen persoonsgegevens. Indien daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te wijzigen. Bovendien hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt zich ook verzetten tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons vragen om u een kopie van uw persoonsgegevens te bezorgen of om die gegevens over te dragen aan een andere partij. Neem contact op met marketing.be@aluk.com om uw rechten uit te oefenen. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor vragen of meer informatie over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

AluK Home verbindt zich ertoe de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen incidentele of illegale vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang tot de overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Hou er wel rekening mee dat het internet een open systeem is en dat we niet kunnen garanderen dat derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor ongepaste doeleinden. Deze website kan links naar websites van derden bevatten. AluK Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor de normen en praktijken inzake privacy die door die derden worden gebruikt. Zorg ervoor dat u het desbetreffende privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt voordat u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn.